Om jin shin jyutsu / Hvordan virker det?

Hvordan virker det?

For en person fra Asien er det logisk, at en akupressurform som jin shin jytusu handler om at skabe balance i kroppens energisystem, hvilket bringer sundhed og velvære og hjælper kroppens evne til at hele sig selv. 

For en vesterlænding kan det ofte være lidt svært at forstå – og det korte svar er måske, at vi blot skal acceptere, at millioner af menneskers langt over tusind års erfaringer med asiatisk lægevidenskab borger for, at teknikkerne virker, og at vi i Vesten - med vores ca. 300 år gamle medicinske tradition - ikke nødvendigvis har endegyldigt svar på, hvad der til hver en tid virker bedst. 

For alligevel at forsøge at forstå, hvordan jin shin jyutsu virker, kan man tage afsæt i nyere teorier, der beskriver, hvordan effekten af akupressur opstår gennem overførsel af information mellem kroppens forskellige dele og systemer via bindevævet.

Bindevæv findes overalt i kroppen, og et stort antal meridianer ligger netop i områder, hvor to lag bindevæv gnider mod hinanden. Bindevævets fibre har en krystallinsk struktur, og da tryk på krystaller fremkalder en form for elektricitet, går forklaringen på, at tryk på meridianpunkterne fremkalder en elektrisk strøm, som sender signaler, eller informationer, gennem bindevævsnetværket til et andet sted i kroppen, hvor påvirkningen så reelt finder sted. Dette passer også med, hvad der er bevist gennem forskning; nemlig, at den elektriske modstand i meridianpunkterne er lavere end i det omliggende væv.
 
Jin shin jyutsu kan supplere vestlig lægevidenskab
De to forskellige tilgange til forståelse af sygdom og helbredelse - den vestlige og den traditionelle asiatiske - kan glimrende supplere hinanden, og jin shin jyutsu kan eksempelvis understøtte og mildne en lang række medicinske behandlinger, eftervirkninger fra operationer mm, ligesom teknikken også kan bruges præventivt for at forhindre senere helbredsproblemer.
 
  
26 energilåse
 
Der er 26 punkter på kroppen, som kaldes 'energilåse'. Ved at arbejde på disse samt andre kropspunkter i særlige kombinationer kan man genskabe et afbalanceret flow i kroppen.